filmrommet logo
Oversikt Bendik og monsteret Tospråklig fagopplæring

Bendik og monsteret

Undervisningsopplegg
Tospråklig fagopplæring
5.-7. trinn
Norsk,Samfunnsfag
Opplegget er utarbeidet av Norgesfilm AS og tilpasset tospråklig fagopplæring ved Lene Cherize Haugland Sirevåg.
Veiledning til lærer

I undervisningsopplegget ligger det konkrete tips til hvordan du kan tilpasse arbeidet til elever i din klasse fra Ukraina. Spør deg selv om du kan pedagogisk begrunne dine oppgaver osv., ut i fra et flerkulturelt perspektiv. Bruk gjerne denne veiledningen til lærer/tospråklig lærer som hjelp.

Tips: Dette undervisningsopplegget inneholder flerkulturelle perspektiv til nytte for lærer/tospråklig lærer. De flerkulturelle perspektivene er markert med rødt og åpnes/lukkes ved å klikke på teksten flerkulturelt perspektiv.

Relevante kompetansemål Trekk sammen Utvid

Samfunnsfag (SAF01-04) for 5.-7.trinn

 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne

Norsk (NOR01-06) for 5.-7. Trinn

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet

Flerkulturelt perspektiv

Grunnleggende norsk (NOR07-02) og Morsmål (NOR08-02)
 • Kompetansemål i læreplan for grunnleggende norsk og morsmål er aldersuavhengig og inndelt i tre nivå som gjør at relevante kompetansemål knyttet til dette opplegget må legges lokalt. Hvilke nivå av norsk mestrer din elev
 • Grunnleggende norsk: Faget skal bidra til å gi elevene et solid språklig, kommunikativt og faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i ordinære opplæring i alle fag
 • Morsmål: Skal gi elevene gode forutsetninger for å beherske det norske språket gjennom å styrke deres kunnskaper og ferdigheter i eget morsmål
 • Vektlegger flerspråklighet som ressurs: Fagene skal sammen fremme tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. 

Introduksjon Trekk sammen Utvid

Bendik og monsteret er en fin kortfilm om å få lov til å være akkurat slik man vil. Her kan du som er lærer ta opp temaer som identitet, respekt, kropp og kjønn med elevene helt ned i førskolealder.

Om filmen

Det aller første møtet med Bendik og monsteret fikk vi gjennom Arne Svingens populære barnebokserie med samme navn. Bøkene handler om Bendik som oppdager et monster under sengen sin, men dette monsteret er ikke som alle andre monstre. Dette monsteret viser seg å ikke være glad i å skremme i det hele tatt. 

Også i kortfilmen Bendik og monsteret møter vi monsteret som ikke vil skremme, og vi får møte Bendik, en gutt som savner en venn. Han drømmer også om å få lov til å være akkurat som han vil. Dette viser seg å være ganske vanskelig i møtet med blant annet mammas nye muskelbunt av en kjæreste.

Festivaler og spill

Kortfilmen har gjort stor suksess siden premieren i 2014 og har blitt vist på over 50 filmfestivaler og vunnet fem priser, blant annet publikumsprisen på Palm Springs International Short Film Festival og publikumsprisen på Fredrikstad animasjonsfestival. Desember 2016 ble Bendik og monsteret-universet utvidet ytterligere med en app som inneholder boka, filmen og interaktive spill.

Egnethet

Denne kortfilmen passer godt til å vise på barnetrinnet, men også eldre elever kan se denne filmen som en treffende samfunnskommentar til ulike forventninger vi møtes med i samfunnet, eller som et godt eksempel til temaet kjønnsidentitet.,

Flerkulturelt perspektiv
Det er her viktig å tenke på at norsk samfunn kan ha andre forventninger knyttet til tema om kjønnsidentitet og kjønnsroller sammenlignet med Ukraina. For eksempel kan tradisjonelle kjønnsroller i Ukraina variere fra norske. Det er også slik at grunnet krigen så kan oppfatninger og forventninger om kjønn fra Russland nå påvirke Ukrainere. Her er det ingen fasit, men det er viktig å være bevisst at det vil være et mangfold av perspektiver på dette, og som lærer skal du passe på at du ikke legger frem noe som mer rett enn noe annet. Her vil dialog være viktig og gjennom å løfte ulike perspektiver kan dere sammen i klassen kanskje oppnå noen perspektivutvidelser. Det er viktig å påpeke at tross et mangfold av perspektiver så skal alle være beskyttet av menneskerettighetene uavhengig av landbakgrunn.


Oppgavesamling Trekk sammen Utvid

Oppgaver i norsk

Om karakterene:

 • Beskriv de fire karakterene (personene) vi møter i filmen. Bendik, Monsteret, Freddy og Mamma.
 • Hvordan utvikler de seg, og hvordan er forholdet mellom dem?
 • Er Bendik en typisk gutt? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Hvilke forventninger har for eksempel Freddy til Bendik?
 • Monsteret er ikke som alle andre monstre. Hva liker dette monsteret å drive med?
 • Hvorfor tror du monsteret befinner seg i et skap før han skal synge?
 • Elefanter er redde for mus- sier Bendik. Hva mener han med dette?

Oppgaver i samfunnsfag

Kjønnsroller:

Flerkulturelt perspektiv
Husk at kultur og erfaringer vil påvirke hvordan vi tenker om kjønn og hva vi anser som normalt og ikke. Her kan det være mange likheter og overlappinger mellom erfaringer fra Norge og Ukraina, men det kan også være sentrale forskjeller knyttet til hva som anses typisk jente, gutt, osv. Det er også kulturelle forskjeller og ulike erfaringer mellom barn knyttet til hvor vant de vil være til å sette ord på denne tematikken. Kanskje er noen vant til at dette er noe det ikke snakkes om?

 • Forklar hva (biologisk) hunkjønn og hankjønn er?
 • Finnes det bare to kjønn?
 • Hva vil det si å være lesbisk, homofil eller transperson?
 • Finnes det noe som er typisk gutt eller typisk jente, typisk lesbisk eller typisk homofil for eksempel? Forklar hvorfor, hvorfor ikke.
 • Hva vil det si å bli satt i bås?

Å være annerledes:

Flerkulturelt perspektiv
Her vil barn fra Ukraina kanskje erfare en umiddelbar følelse av å være annerledes grunnet blant annet språk, nytt land, ny skole osv. Det er viktig at du som lærer er sensitiv i samtaler om dette. Kanskje kan du bruke egne erfaringer om du selv har innvandret til Norge? Eller du kjenner noen som har, eller du har vært i situasjoner hvor for eksempel språkbarrierer har vært store. Det finnes mange grunner til hvorfor en kan føle seg annerledes. Ramirez og Solhaug (2014), henvist til i generell veiledning under lesetips, skriver om ungdommers erfaringer med å være annerledes i norsk skole. Denne kan være nyttig å se på.

 • Hva vil det si å være annerledes?
 • Kom med eksempler eller skriv ned en gang eller en situasjon hvor du har følt deg annerledes? Hvordan følte du deg da?
 • Sammenligne boka og filmen. Hvordan er filmen annerledes?

Se nærmere på følelser:

Flerkulturelt perspektiv
Samtaler om følelser vil kunne igangsette vonde minner for barn fra Ukraina som kanskje nettopp har erfart å være veldig redde, forvirret, sinte og triste dersom de har måttet flykte grunnet krigen. Det er viktig å tilnærme seg dette sensitivt, ikke legg press på, og kanskje kan B.A.I.A presentert i den generelle veiledningen være en ufarlig måte å jobbe med dette på før eleven utfordres til å snakke om dette foran klassen. Salole (2018), også henvist til under lesetips i den generelle veiledningen, har mange gode kapitler knyttet til dette med identitet og tilhørighet, blant annet dette med å føle at en hører til flere plasser, eller kanskje til og med ingen plasser. Salole skriver også om ‘identitetspuslespillet’ som kan være relevant å jobbe med for barn som har måtte reise/flykte fra sine hjemland.

Å samtale om følelser vil på et generelt plan involvere store kulturelle forskjeller. Noen barn bor kanskje i familier der det snakkes mye om følelser, og andre i familier der det ikke snakkes om. Dette betyr at noen barn er kanskje vant med å sette ord på sine følelser, mens andre barn er ikke det. Det vil med andre ord påvirke hvordan du som lærer bør tilnærme deg dette og hvilke forventninger du skal ha til barna. ,

 • Hva vil det si å bli redd, sint, glad, overrasket, eller for eksempel lei seg?
 • Finn eksempler i filmen hvor man viser følelser?
 • Hvorfor tror du vi har følelser? Har monstre eller dyr også følelser?
 • Opplever karakterene i filmen å bli for eksempel redd for det samme?
 • Hva gjør deg redd, eller sint eller glad? Skriv ned eller samtale om egne følelser.