filmrommet logo
Oversikt Sinna Mann Voksenopplæring

Sinna Mann

Undervisningsopplegg
Voksenopplæring
Voksenopplæring
Norsk,Samfunnsfag
Forfatter: Hildegunn Klippen

Animasjonsfilmen Sinna mann er basert på boka ved samme navn av Gro Dahle og Svein Nyhus. Den handler om gutten Boj som ikke har det godt hjemme. Faren hans har en sinna mann inni seg som noen ganger tar over. Da blir han rasende, slår mor og knuser ting. Når han blir rolig igjen, angrer han på det han har gjort. Boj er redd og lurer også på om det er hans skyld at faren blir så sint. Til slutt skriver han et brev til kongen og forteller om hemmeligheten sin. En dag banker kongen på døren og inviterer faren til å komme og bo hos ham på slottet sitt. Der skal han lære å bli kjent med den sinna mannen han har inni seg. 

Boka ble skrevet på oppfordring av familierådgiver Øivind Aschjem i stiftelsen Alternativ til vold. Den bygger på autentiske fortellinger fra barn som vokser opp i familier med vold. Filmen starter med at vi hører SOS i morsekode, og med en lapp der det står “Til deg som bærer på en fryktelig hemmelighet”. Budskapet i filmen er tydelig: Si fra til noen du stoler på. Det er ikke din skyld, og det er mulig å få hjelp.

Veiledning til deg som er lærer i voksenopplæring Trekk sammen Utvid

Filmen kan brukes med deltakere på norskkurs, men egner seg kanskje enda bedre på samfunnskunnskapskurs i forbindelse med temaet vold i nære relasjoner. Etter at samfunnskunnskapskurset har blitt utvidet fra 50 til 75 timer, er det kanskje mer rom for å bruke tid på å se en film og reflektere rundt temaet. Foreldreveiledningskurset (ICDP) som er obligatorisk for deltakere i introduksjonsprogrammet med barn, er en tredje arena hvor filmen er aktuell. Handlingen er tydelig, og det er relativt få ord. Dermed vil deltakere forstå det meste selv om de ikke forstår alle ordene, også deltakere som ikke får den tekstet på sitt språk. I samfunnskunnskap og ICDP er deltakerne samlet i språkgrupper, og det vil derfor være lettere å snakke om temaet på eget språk.

Temaet kan være like vanskelig for voksne som for barn. Kanskje sitter det noen i klassen som er eller har vært i samme situasjon som moren til Boj, eller noen som kjenner andre som går gjennom noe lignende. Det er viktig å informere om hvor man kan få hjelp hvis man opplever fysisk eller psykisk mishandling. Hvis skolen har en sosiallærer, psykiatrisk sykepleier eller andre ressurspersoner med lavterskeltilbud om samtale, kan det være lurt å presentere vedkommende i forkant. Gi også deltakerne kontaktinformasjon til nærmeste krisesenter, barnevernet og Alarmtelefonen for barn og unge slik at de vet hvor de kan henvende seg hvis de selv eller noen rundt dem trenger hjelp.

Voksne vet naturligvis at kongen ikke kommer og henter voldelige foreldre til slottet sitt i virkeligheten, men selv om det er veldig forenklet i filmen, viser den likevel at familier kan få hjelp, til og med den som har utøvd vold. Det kan være utgangspunkt for en samtale om barnevernet. Mange har et bilde av barnevernet som “den store stygge ulven” som tar barn fra foreldrene hvis de gjør en feil, men er ikke alltid klar over andre tiltak i barnevernets regi. Bruk eventuelt vedlagte faktatekst om barnevernet hvis deltakerne trenger mer informasjon.

Tverrfaglige tema og kompetansemål i læreplanen Trekk sammen Utvid

I LK20 er folkehelse og livsmestring et av de tverrfaglige temaene. Det er det også i Læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021), som deler verdigrunnlag med den generelle delen av LK20. Innenfor temaet folkehelse og livsmestring i læreplanen for voksne innvandrere skal deltakerne blant annet utvikle norskferdigheter til å

 • ivareta familieliv og egen og eventuelle barns psykiske og fysiske helse
 • kommunisere rundt tanker, følelser, erfaringer og behov

Eksempler på relevante kompetansemål i norsk:

 • forstå hovedpunkter og enkelte spesifikke detaljer i auditivt og audiovisuelt materiale, for eksempel nyhetssendinger, podkaster og filmer
 • gjenfortelle handlingen i et narrativ, for eksempel fra en film

I Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere er folkehelse og livsmestring blant annet konkretisert i modulen familie, helse og hverdagsliv. Her er vold i nære relasjoner nevnt spesifikt i kompetansemålene.

Relevante kompetansemål i samfunnskunnskap:

 • gi eksempler på viktige lover, regler og verdier som omhandler barn og unges rettigheter og rettsvern
 • gi eksempler på hvordan offentlige etater, som for eksempel barnehage, skole og barnevern, kan støtte familier
 • samtale om hva negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er, om juridiske og personlige konsekvenser av dette, og om aktuelle hjelpetilbud

Spørsmål til samtale etter filmen Trekk sammen Utvid

 1. Hva står det på lappen som vises helt i starten av filmen?
 2. Beskriv forholdet Boj har til faren sin og følelsene han har for ham.
 3. “Store, blide pappaen min”, sier Boj i begynnelsen av filmen, og “En dag blir jeg kanskje som deg”. Hvordan kan vi se at det likevel er noe galt?
 4. Legg merke til scenen der Boj ser på gullfiskbollen. En boble stiger oppover, og når den treffer vannoverflaten, sprekker den. Kan det være et bilde eller symbol på noe?
 5. Hvorfor er Boj og mamma så opptatt av å være stille?
 6. “Det er ikke pappa. Det er sinna mann”, sier Boj. Hva mener han?
 7. Hvordan er “sinna mann” tegnet, og hvordan forandrer faren seg når “sinna mann” kommer fram?
 8. Hvorfor sier Boj unnskyld når han sitter i senga og gjemmer seg under dyna? Tror du det kan være en vanlig reaksjon hos barn som opplever vold hjemme?
 9. Hvordan reagerer faren etter at han har eksplodert, og hva sier mora til ham?
 10. Hva har skjedd med gullfisk-mammaen? Hva prøver gullfisk-barna å gjøre?
 11. Hvorfor tror du faren kommer hjem med mange gaver? Hvordan reagerer Boj?
 12. Hvorfor tror du han sier til nabodamen at det går bra, men forteller hunden hva han egentlig føler?
 13. Hvem skriver han brev til, og hva skriver han?
 14. Hva skjer når kongen kommer på besøk?
 15. Hva mener kongen når han sier at faren skal “reparere seg selv” og “bli kjent med sinna mann”?
 16. Hvordan går det når Boj besøker faren?
 17. Prøv å gjenfortelle handlingen i filmen med egne ord.
 18. Filmen har fått anbefalt aldersgrense 7 år. Er du enig i denne aldersgrensen? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvilken aldersgruppe synes du filmen passer for?
 19. Filmen har blitt vist på mange barneskoler i Norge. Hva synes du om det?
 20. Kong Harald kom på premieren for filmen i 2009, og han fikk også se en utstilling av brev og tegninger av barn som opplevde vold i hjemmet. Hvorfor valgte han å delta på dette arrangementet, tror du? Kan det bety noe for barn i en vanskelig situasjon at han gjorde det?

Diskuter Trekk sammen Utvid

 • Hva kan det gjøre med barn å oppleve vold i hjemmet?
 • Hvorfor kan mange barn ha skyldfølelse når slike situasjoner oppstår?
 • Hvor og hvordan kan man få hjelp?
 • Hva ville du gjort hvis du mistenkte at noen du kjenner opplever dette?

Ekstra Trekk sammen Utvid

 • Les denne teksten om barnevernet og snakk om spørsmålene. (Teksten finnes også som ekstra kopioriginal til kapittel 3 i læreverket God i norsk 2.)

Barnevernet

Å verne betyr å beskytte eller passe på. Barnevernet skal altså beskytte barn, og barnevernets oppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi barna omsorg, men noen ganger kan foreldre ha behov for hjelp til dette i perioder.

Barn skal bo hjemme hvis det er mulig. Barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe til i hjemmet slik at det skal bli godt å bo der. Først og fremst skal barnevernet gi hjelp og støtte slik at foreldre selv kan gi sine barn god omsorg. Slik hjelp kan være veiledning og samtaler ulike hjelpetiltak i hjemmet, støttekontakt eller barnehageplass. Hvis dette ikke er nok, og foreldrene ikke klarer å gi barna omsorg og trygghet, kan det være nødvendig å finne en god plass for barnet utenfor hjemmet for en kortere eller lenger periode. Dette er likevel unntaket og ikke hovedregelen. I omtrent 9 av 10 barnevernssaker får familien frivillig hjelp i hjemmet.

Mange barnevernssaker starter med at foreldrene selv ber om hjelp fra barnevernet. Andre ganger er det helsestasjoner, skole, barnehager, naboer eller andre som tar kontakt fordi de er bekymret for et barn. Alle som jobber i det offentlige, for eksempel i skoler, barnehager eller helsevesen, har plikt til å kontakte barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn. Dette gjelder for eksempel hvis man mistenker at det er vold i hjemmet.

Alle kommuner har en barneverntjeneste som er åpen på dagtid. Om kvelden eller natta og i helger kan barn eller de som er bekymret for et barn, ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111.

Ordforklaringer

omsorg = kjærlighet og det man trenger for å ha det godt

veiledning = råd, hjelp

støtte = hjelp til å klare noe selv

en støttekontakt = en person som hjelper andre med å delta på sosiale aktiviteter

et unntak = ikke det som er normalt

bekymret = redd for at noe er galt

å mistenke = å tro at noe er galt, men man er ikke sikker

Muntlig Trekk sammen Utvid

 • Hva betyr ordet «å verne»?
 • Hva er barnevernets oppgave?
 • Gi eksempler på hjelp som barnevernet kan gi.
 • I hvor mange barnevernssaker får familien hjelp i sitt eget hjem?
 • Hvem kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret for et barn?
 • Hvem har plikt til å kontakte barnevernet hvis de mistenker vold i hjemmet?
 • Hvor kan man ta kontakt hvis barneverntjenesten er stengt?