filmrommet logo
Oversikt Jeg vil aldri begynne å røyke Voksenopplæring

Jeg vil aldri begynne å røyke

Undervisningsopplegg
Voksenopplæring
Voksenopplæring
Norsk,Samfunnsfag
Forfatter: Hildegunn Klippen

Kortfilmen Jeg vil aldri begynne å røyke handler om Erik på seks år som tror at alle som røyker, får skjegg og blir stygge. Pappa og onkel Robert røyker og har skjegg, og bildet av oldefar som røyker pipe, er beviset på at teorien stemmer. Oldefar var nemlig stygg og hadde kjempelangt skjegg. Når mamma en dag tenner en sigarett, blir Erik redd for at hun også skal få skjegg og bli stygg.

Veiledning til deg som er lærer i voksenopplæring Trekk sammen Utvid

Filmen har en humoristisk undertone og illustrerer hvordan barn kan ha sin egen logikk og trekke slutninger på andre grunnlag enn voksne. Den kan være et utgangspunkt for samtale om røyking, helseskader av røyking og om kommunikasjon med barn om slike tema. For voksne er det også relevant å vite noe om røykeloven og om hva folk flest synes om røyking inne, på offentlige steder og sammen med barn. For de fleste vil det i dag være helt utenkelig å røyke inne med barn til stede slik de voksne gjør i denne filmen, men for en generasjon siden var dette mye mer vanlig. Filmen er i svart-hvitt, og sammen med for eksempel klær, interiør, barberutstyr og flere andre detaljer gir den oss inntrykk av at handlingen ikke er fra nåtida, men kanskje en generasjon eller to tilbake.

Handlingen i filmen er enkel og tydelig og egner seg godt til å øve på å gjenfortelle et handlingsforløp. For deltakere med lavt norsknivå kan det være nok å forholde seg til de enkle oppgavene som dreier seg om den konkrete handlingen i filmen. For deltakere med høyere nivå kan det være aktuelt å jobbe med de oppgavene som krever at man innhenter annen informasjon og reflekterer over samfunnsmessige forhold og holdninger til røyking i dag.

Kompetansemål Trekk sammen Utvid

Eksempler på relevante kompetansemål fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere:

 • beskrive og fortelle om personer, gjenstander, steder, hendelser og gjøremål på en enkel måte
 • gjenfortelle handlingen i et narrativ, for eksempel fra en film
 • søke etter, finne og forstå spesifikk, forutsigbar informasjon i enkle, autentiske tekster, for eksempel nettsider, brosjyrer, annonser, skilt og oppslag

Oppgaver Trekk sammen Utvid

 1. Hvorfor tror Erik at alle som røyker, får skjegg og blir stygge?
 2. Hvordan reagerer han når mora røyker, og hva sier han?
 3. Hvordan reagerer pappa og onkel Robert når han sier at de er stygge?
 4. Hvorfor tror Erik at parfyme hjelper?
 5. Hva kjøper han for sparepengene sine? Hvorfor?
 6. Hvordan reagerer faren når han åpner gaven?
 7. Prøv å gjenfortelle handlingen i filmen med egne ord.
 8. Ser filmen ut som den er fra nåtida eller gamle dager? Hvorfor? Gi eksempler.
 9. Hva synes du om at foreldrene og andre voksne røyker inne? Er det vanlig å røyke inne nå for tida? ,Hva synes du om at de voksne røyker når det er barn til stede
 10. Kunne foreldrene unngått at Erik misforstår og lager sine egne teorier om røyking?
 11. Hva synes du om at de voksne ler av Erik? Tror du det er noen forskjell på kommunikasjon mellom barn og foreldre nå og i “gamle dager”?
 12. Hvordan bør man snakke med barn om røyking, synes du? Er det viktig at de får informasjon mens de er små?
 13. Kan røyking påvirke utseendet selv om man ikke får skjegg og blir stygg? Hvordan?
 14. Hvilke andre helseskader og konsekvenser kan røyking føre til

Finn ut mer Trekk sammen Utvid

I Norge har vi en egen lov som regulerer røyking. Den kalles ofte røykeloven. Søk på nett og finn ut mer om denne: 

 • Hva sier loven om hvor det ikke er lov å røyke?
 • Når kom denne loven?
 • Hva var hensikten med loven?
 • Spør gjerne nordmenn om loven. Hvordan ble den tatt imot da den ble innført, og hva mener de fleste nå?

Søk på nett og finn ut omtrent hvor mange prosent som røyker hver dag nå.

 • Hvordan har utviklingen vært de siste årene?
 • Hvem røyker mest?
 • Har kjønn, alder eller utdanning noe å si?