filmrommet logo
Oversikt Tornehekken Voksenopplæring

Tornehekken

Undervisningsopplegg
Voksenopplæring
Voksenopplæring
Norsk,Samfunnsfag
Opplegget er utarbeidet av Hilde Aas Rønningen og tilpasset voksenopplæring av Hildegunn Klippen.

Tornehekken er basert på den franske barneboken Florian og Malene av Elzibieta. Boken er utgitt på norsk hos Cappelen forlag (1994), men er ikke i salg lenger. Den finnes imidlertid på mange av landets folkebibliotek. Filmen fikk hederlig omtale av juryen under barnefilmfestivalen i Berlin, 2002. Regissøren sier selv at hun hadde Balkan i tankene da denne filmen ble produsert: Hvordan kunne man forklare for barn at naboer bokstavelig talt dreper hverandre? Selv om denne konflikten er over, hører og ser mange barn daglig om kriger andre steder i verden. Men ofte på voksnes premisser. Anita Killi har derfor ønsket å belyse et vanskelig tema på barns egne premisser.

Animasjonsfilmen er laget i multiplanteknikk, med opptil 10 glassplater på hyller over hverandre. På ulike glassnivå ligger bakgrunner, forgrunner, cutoutfigurer, tegneanimasjon, lys, glitter, sand, gelé, dopapir og diverse andre objekter. Dette danner det bildet som blir avfilmet - en og en rute - av et filmkamera som henger i taket og peker nedover. Det tok totalt 22 måneder å lage denne filmen.

Veiledning til deg som er lærer i voksenopplæring Trekk sammen Utvid

Handlingen

Florian og Malene er bestevenner. Hver dag møtes de og leker sammen. Men en dag kommer krigen, og de to vennene får ikke lenger treffe hverandre. De er på hver sin side av krigen...Tornehekken hindrer dem i å møtes. Begge vennene undres om de har gjort noe galt, siden de ikke kan leke mer. Men vennskapet overlever krigen, og historien ender godt.

Om regissøren/animatøren:

Anita Killi er norsk animatør og filmskaper. Hun har tidligere laget følgende animasjonsfilmer: Glassballen(1992), Sirkel (1994), Lävrasid Äigi (1996) og Kongen som ville ha mer enn en krone (1999)

Filmen har en enkel, stilisert og tydelig handling med få ord. Det gjør at selv nyankomne innvandrere med lavt norsknivå kan forstå handlingen, også uten teksting. Filmen kan dermed brukes i klasser med blanding av nasjonaliteter, der noen vil kunne se den tekstet på sitt språk og andre ikke.

Det kan være vanskelig å ta opp temaet krig i en klasse der mange nylig har flyktet fra samme situasjon. I motsetning til mange andre filmer om temaet er det her verken voldelige scener eller politiske motsetninger. Likevel bør man være forberedt på at det kan komme følelsesmessige reaksjoner på filmen. Mange kan ha opplevd å ha venner eller familie på “den andre siden” og kjenne seg igjen i dette, og mange har barn som kanskje har lignende erfaringer og reaksjoner som Florian og Malene i filmen. For dem kan filmen være et utgangspunkt for samtale hjemme med egne barn.

Hver enkelt lærer må avgjøre hvilke av refleksjonsspørsmålene som er mest relevante og hvor mye tid det er naturlig å bruke på oppgavene. Alle kan forstå filmen, og selv med lavt norsknivå kan de aller fleste klare å fortelle noe om filmen med enkle setninger, muntlig eller skriftlig. Deltakerne kan for eksempel snakke om oppgavene i par eller grupper og bruke oversettelse og felles språk som støtte ved behov, eller man kan skrive en felles tekst ut fra stikkord.

Tverrfaglige tema og kompetansemål i læreplanen Trekk sammen Utvid

I LK20 er folkehelse og livsmestring et av de tverrfaglige temaene. Det er det også i Læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021), som deler verdigrunnlag med den generelle delen av LK20. Innenfor temaet folkehelse og livsmestring skal deltakerne blant annet utvikle norskferdigheter til å ivareta familieliv og egen og eventuelle barns psykiske og fysiske helse. De skal også kunne kommunisere rundt tanker, følelser, erfaringer og behov. Filmen og oppgavene kan være et utgangspunkt for å snakke om både sine egne og barnas erfaringer, tanker og psykiske helse i forbindelse med krig, og ikke minst å samtale med egne barn om dette.

Eksempler på relevante kompetansemål på ulike nivå

 • beskrive og fortelle om personer, gjenstander, steder, hendelser og gjøremål på en enkel måte
 • lese og forstå svært enkle, tilrettelagte informative og skjønnlitterære tekster, spesielt dersom det er støtte i illustrasjoner
 • samarbeide om enkle oppgaver ved å komme med forslag, spørre hva andre mener og be om repetisjon eller omformulering
 • gjenfortelle handlingen i et narrativ, for eksempel fra en film
 • bruke strategier for å kompensere for mangler i ordforrådet, for eksempel ved å fornorske ord fra andre språk han/hun kan

Oppgaver Trekk sammen Utvid

 1. Forklar disse ordene, eller oversett til morsmålet ditt: bestevenner, leker, bekk, krig, soldat, gråter, piggtrådgjerde, forbudt, kjeller, bomber, redd, skadet, snøballer.
 2. Hvordan er forholdet mellom Florian og Malene? Hvorfor får de ikke lov til å leke med hverandre mer?
 3. Hvorfor må faren til Florian dra? Hva har skjedd med ham når han kommer tilbake?
 4. Faren til Florian sier at krigen er over, men Florian sier at krigen ikke er død. Hvorfor?
 5. Hva gjør Florian og Malene når de treffer hverandre igjen om vinteren?
 6. Prøv å gjenfortelle hele handlingen i filmen med egne ord.
 7. Tittelen på filmen er Tornehekken. Hvilke assosiasjoner får du til ordet tornehekk? Kjenner du til et eventyr om en tornehekk? Hvilket?
 8. Tornehekken i denne filmen er ikke egentlig en hekk. Hvorfor tror du dette ordet er brukt i stedet for “piggtrådgjerde” eller noe lignende?
 9. Hva slags dyr er Florian og Malene? Hva heter dette dyret på norsk?
 10. Hvorfor tror du forfatteren og filmskaperne har valgt å bruke dyrefigurer i stedet for mennesker som hovedpersoner?
 11. Hvordan kan vi se at filmen er laget for barn? Er handlingen fortalt gjennom barns øyne eller voksnes øyne, synes du?
 12. Filmen forteller ikke noe om hvem som er i krig, hvorfor det er krig eller hva som gjør at krigen avsluttes. Hvorfor, tror du?
 13. Det er brukt spesielle teknikker i filmen. På hvilke måter er den annerledes enn de fleste barnefilmer som lages i dag?
 14. Hvordan er vær, årstider, lys og lyder brukt som effekt i filmen?
 15. Hvordan er vær, årstider, lys og lyder brukt som effekt i filmen?
 16. Boka som filmen er basert på, ble skrevet i 1994, og filmen er fra 2000. På hvilken måte er filmen fortsatt relevant i dag?
 17. Likte du filmen? Hvorfor / hvorfor ikke?
 18. Hvilken aldersgruppe synes du filmen passer for? Hvorfor?
 19. Kunne du tenke deg å se denne filmen med dine egne barn? Hvorfor / hvorfor ikke?

Ekstra Trekk sammen Utvid

 • Filmen Tornehekken er basert på boka Florian og Malene av den franske forfatteren Elzbieta. Boka er ikke lenger i salg i Norge, men den finnes på mange biblioteker. Sjekk om den finnes på ditt lokale bibliotek eller om du kan finne den digitalt.